Administració de Comunitats

GESTIÓ D’ATENCIÓ AL CLIENT

 • La gestora que correspon a la seva Comunitat, l’atendrà de forma personalitzada a les nostres oficines.
 • Preparació, enviament de convocatòria i assistència a la Junta General Ordinària / Extraordinària.
 • Seguiment dels acords de Junta.
 • Reunions amb President/a i membres Junta segons necessitats.
 • Accés a la informació de la seva Comunitat entrant amb el seu codi al nostre servei d’Administració online on podrà també realitzar consultes i gestions. Tots els copropietaris poden accedir en qualsevol moment a la informació de la finca.
 • Disposem de sala de reunions multimèdia amb capacitat per a 50 persones, sense cap mena de cost addicional a les despeses de gestió.
 • Posada en marxa nova Comunitat: tràmits pel traspàs d’informació amb l’administrador cessat. Anàlisi de les partides pressupostàries i noves propostes de millora.

 • Sol·licitar Pressupost

CONTROL ECONÒMIC

 • Comptabilitat.
 • Seguiment pressupost i de tresoreria amb President/a i altres membres de la Junta.
 • Gestió de cobraments de quotes ordinàries segons pressupost.
 • Gestió de pagaments autoritzats.
 • Tancament de l’exercici i confecció liquidació anual amb detall de les despeses i repartiment entre les entitats registrals.
 • Preparació pressupost exercici següent.
 • Control de la morositat.
 • Notificació i reclamació de pagament.

SERVEI DE MANTENIMENT

 • Avís urgent a industrials per averies o problemes.
 • Manteniment i conservació ordinari de l’immoble i zones comuns.
 • Proposta de reparació i rehabilitació de l’immoble. Manteniment preventiu de l’edifici.
 • Seguiment obres.
 • Gestions, reclamacions incidències amb companyies d’assegurances.
 • Preparació i cobrament de derrames extraordinàries.
 • Control normativa tècnica: Revisions periòdiques ascensor, gas, baixa tensió.
 • Sol•licita pressupostos per obres.

GESTIÓ JURÍDICA

 • Control jurídic dels contractes amb proveïdors de la Comunitat.
 • Seguiment i reclamació de morosos.
 • Control processos judicials.
 • Actuacions davant organismes oficials.

GESTIÓ TÈCNICA

 • Assessoria tècnica.
 • Projectes de reforma, rehabilitació.
 • Estudi i comparació d’ofertes, control pagaments en obres per certificacions, etc...
 • Gestió certificat eficiència energètica.
 • Gestió cèdules d`habitabilitat.

 • Sol·liciti Informació

Api

Som a Governador González, 35, entl. 1a - 43001 de Tarragona
977 23 75 15 - 977 23 74 66
Gestió de lloguer i vendes: 977 22 03 33
finquescesar@finquescesar.cat