Gestió de Lloguers

Serveis que oferim:

 • Promoció de l’immoble de manera destacada.
 • Seleccionem el llogater solvent i fiable.
 • Confecció del contracte d’arrendament.
 • Registre del contracte, dipòsit fiança i pagament impostos.
 • Administració del lloguer.
 • Liquidacions als propietaris en forma mensual o trimestral.
 • Gestionem les relacions propietari/llogater de forma àgil realitzant tots els tràmits administratius, comptables, tècnics i jurídics necessaris.
 • Repercussió augments legals, serveis i subministres.
 • Pagaments de despeses per compte dels propietaris: IBI, brossa, Comunitat, llum, aigua, etc...
 • Seguiment de morosos i reclamació judicial.

 • Sol·liciti Informació

Api

Som a Governador González, 35, entl. 1a - 43001 de Tarragona
977 23 75 15 - 977 23 74 66
Gestió de lloguer i vendes: 977 22 03 33
finquescesar@finquescesar.cat